บทความ

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

Coding การเรียนเขียนโค้ดดิ้งในแต่ละช่วงวัย 4-18 ปี

บทความนี้ CodeKids เรามีความตั้งใจมาแนะนำแนวทางในการเรียนเขียนโค้ดของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยพร้อมทั้งคำศัพท์ที่ต้องรู้และโปรแกรมที่ต้องเรียนตามโครงสร้างสมองเด็กค่ะ