หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน Coding และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับลูกหลาน ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพื่อนำไปใช้ในเรียนรู้จริงในอนาคต

Coding Online 101

มาแล้วหลักสูตร Coding Online 101 กับ 20 คลิป พร้อมสื่อการสอน และหนังสือทั้งหมด 6 เล่ม ตั้งแต่เขียนโค้ด – Digital Literacy และ A.I เพื่อให้เข้าใจการเรียนเขียนโค้ดได้ถูกต้อง

ดูรายละเอียด