หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้โค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน Coding และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับลูกหลาน ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพื่อนำไปใช้ในเรียนรู้จริงในอนาคต

Coding Online 101

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีหลักสูตร Coding Online 101 กับ 20 คลิปพร้อมสื่อการสอน หนังสือทั้งหมด 6 เล่ม

ดูรายละเอียด

หลักสูตร Pre Python

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปีหลักสูตร Pre-Python ออกแบบมาเพื่อน้องๆที่สนใจเรียนเขียนโค้ดเขิงลึกมากขึ้นเปลี่ยนจากการลากวางเป็นการเขียนโค้ดหน้าจอ

ดูรายละเอียด

หลักสูตร Digital Art

เหมาะสำหรับสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปออกแบบเพื่อให้น้องๆที่สนใจเรียนทางด้านการออกแบบ,ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะในรูปแบบ Digital

ดูรายละเอียด