บทความ

คนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่

Quantum Computer (ควอนตัมคอมพิวเตอร์) คืออะไร มีผลกับชีวิตเราในโลกอนาคตอย่างไร ?

รู้จักควอนตัมคอมพิวเตอร์ การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องกลับมาดูพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ปกติ มีหน่วยย่อยข้อมูลเรียกว่า “บิต