บทความ

คนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่

4 องค์ประกอบสำคัญเเละหัวใจหลัก Coding มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกัน

หัวใจหลักของ Coding (การโค้ดดิ้ง) คือ การเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลําดับขั้นตอน ลําดับความคิด เพื่อสื่อสารให้เข้าใจกัน