เกี่ยวกับเรา

Codekids ดำเนินกิจการสอนการเขียนโปรแกรมให้แก่ผู้เรียนอายุ 8-12 ปี โดยสอนมามากกว่า 1000 คน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งยังสามารถดำรงชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้​

 

ตัวอย่างจากหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ได้มีปรับการศึกษา ภาคบังคับ ให้เด็กๆได้เรียนการเขียนโปรแกรม อีกทั้งประเทศไทยได้มีวิชาวิทยาการคำนวณที่สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางบริษัทมองเห็นถึงปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยถ่ายทอดในสาขาวิชานี้ยังมีน้อย อาจไม่ทันและเพียงพอกับความต้องการในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ มีพื้นฐาน ในการ เรียนเขียนโปรแกรมด้วยความสนุกสนานทั้งยังได้ความรู้ ทั้ง hard skill และ soft skill อีกทั้งเรายังมีชั้นเรียน เพื่อฝึกผู้เรียนให้มี growth mindset โดยเราได้ประยุกษ์ใช้ design thinking ในการเรียนการสอนไปด้วย โดยหลักสูตรการเรียนนั้นมีได้มีงานประสานงานกับคณะอาจารย์ที่สอนระดับมหาวิทยาลัยและคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนองค์กรธุรกิจมาร่วมพัฒนาหลักสูตรด้วย นอกจากหลักสูตรแล้ว ยังมีสื่อการสอนที่บริษัทได้พัมนาขึ้นมาคือ บอร์ดเกม ซึ่งจะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อทั้งยังเป็นการสร้างความบันเทิงที่สอดแทรกทักษะกระกวนการคิดอย่างมีเหตุผลระหว่างเล่นเกมอีกด้วย มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมโครงการครูทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เพื่อให้มีบุคลากรในการสอนทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้น Codekids เน้นการส่งเสริม Community ที่ช่วยให้ผู้ปกครองได้รับความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีด้านต่างๆและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน บริษัทมีพาร์ทเนอร์จากบริษัทโปรแกรมมิ่ง เช่น บริษัท Codekit (ที่เน้นการสอนการเขียนโปรแกรมให้แก่บุคคลทั่วไป)  สมาคมโปรแกรมเมอร์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

จะเป็นบริษัทจะเป็นบริษัทเพื่อการศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งมั่นจะทำให้เด็กไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นกำลังสำคัญทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ อีกทั้งได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

Our Service

บริษัท โค้ดคิดส์ จะเป็นบริษัทจะเป็นบริษัทเพื่อการศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งมั่นจะทำให้เด็กไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นกำลังสำคัญทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ อีกทั้งได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

เป้าหมาย ( Goals )

เป้าหมายการดำเนินงานในระยะสั้น

1

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้เข้าถึงการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน

2

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเตรียมบุตรในการเรียนทักษะที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21​

3

เป็นศูนย์รวมความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรม เพื่อให้คุณครูสามารถต่อยอดได้​