บทความ

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

วิธีสอนเด็กที่บอกฝึกคิดเป็นระบบ Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆ ได้เองที่บ้าน

ความจริงชีวิตเรามีการฝึกคิดเป็นระบบหรือ Coding ทุกวันนะคะทั้งในชีวิตประจำวันและการตัดสินใจทุกอย่างของเด็กหากรู้จัก Coding