บทความ

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

วิธีสอนเด็กที่บอกฝึกคิดเป็นระบบ Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆ ได้เองที่บ้าน

ความจริงชีวิตเรามีการฝึกคิดเป็นระบบหรือ Coding ทุกวันนะคะทั้งในชีวิตประจำวันและการตัดสินใจทุกอย่างของเด็กหากรู้จัก Coding

ผู้ปกครอง

สอน Unplugged coding ลูกที่บ้านง่ายๆ จากหนังสือ Child Psychology

ความมหัศจรรย์ของเด็กที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าไม่มีใครอัจฉริยะแต่กำเนิดแต่อัจฉริยะนั้นเกิดจากจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 1.เพราะสังคมแวดล้อมสำคัญกว่ากรรมพันธุ์ เด็กที่มีความสุข และรู้สึกอบอุ่นมั่นคงท่ามกลางสมาชิกครอบครัว