บทความ

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

รู้จัก Google Effect ปกป้องเด็กเสี่ยงสมองเสื่อมจากการใช้ Social media อย่างระวัง!!

Google Effect เป็นนิยามบ่งบอกถึง อาการของสมองที่ไม่สามารถจดจำข้อมูลต่างๆในอดีตได้เพราะมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นสามารถค้นหาเจอด้วย