หลักสูตร Camp : Startup Kids

Startup Kids Camp จัดทุกวันวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ค่ายที่จะเสริมทักษะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีที่จะสอนให้เด็กมี 16 ทักษะ 21st century skills ให้เด็กมีมุมมองที่แปลกใหม่ในการเรียนให้คิดนอกกรอบให้เด็กมีโปรเจคในการริเรื่มทำสิ่งใหม่ผ่านกิจกรรมโค้ดดิ้ง

Support Team Codekids

25 March 2023

หลักสูตร Camp : CodeZania

CodeZania Camp จัดทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นแคมป์ที่จะพาเด็กมาดูตัวอย่างอาชีพในอนาคตพร้อมลงมือได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย

Support Team Codekids

25 March 2023

หลักสูตร Code combat

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10-13 ปี เรียนรู้ขณะเล่นและเขียนโค้ดตั้งแต่เริ่มต้นการผจญภัย ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและกรอบความคิดแบบเติบโตสอนภาษาการเขียนโปรแกรม Python, JavaScript และ C++ ผ่านการเล่นของน้องๆ

Support Team Codekids

23 March 2023

หลักสูตร Computer Science (Junior)

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ที่ผู้ปกครองอยากให้เด็กสนใจเรื่อง Sequencing (การคิดเรียงลำดับ) และเสริมสร้าง Creative (ความคิดสร้างสรรค์) โดยปกติแล้วตามโครงสร้างสมองเด็กวัยนี้เพื่อฝึกเรื่อง EF (Executive Function)

Support Team Codekids

20 March 2023

หลักสูตร micro:bit

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-13 ปี micro:bit คือบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษาโดยเริ่มจากน้องๆที่อายุ 8 ปีขึ้นไปเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมได้!

Support Team Codekids

20 March 2023

หลักสูตร HTML CSS

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10-13 ปีออกแบบเพื่อให้น้องๆที่สนใจเรียนทางด้านการออกแบบ Website ด้วยเครื่องมือที่ใช้จริงในงานของ Frontend Developer เนื่องจาก Website ประกอบไปด้วยศาสตร์ทั้ง Coding ศิลปะ และ เทคโนโลยี

Support Team Codekids

20 March 2023

หลักสูตร Roblox Game Programming

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10-13 ปีเริ่มต้นการพัฒนาการเกมเปลี่ยนจากผู้เล่นมาเป็นผู้สร้างฝึกให้น้องได้พัฒนาต่อยอดจากทักษะการเขียนโปรแกรมการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหามาสร้างผลงานในรูปแบบเกมที่มีการ Interactive กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Support Team Codekids

19 March 2023

หลักสูตร Digital Art

เหมาะสำหรับสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปออกแบบเพื่อให้น้องๆที่สนใจเรียนทางด้านการออกแบบ,ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะในรูปแบบ Digital

Support Team Codekids

1 September 2022
1 2