หลักสูตร Digital Art

เหมาะสำหรับสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปออกแบบเพื่อให้น้องๆที่สนใจเรียนทางด้านการออกแบบ,ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะในรูปแบบ Digital

Pakawat Mange

1 September 2022

หลักสูตร Python (ขั้นต้น)

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปี Python
คือ 1 ในภาษาของการเรียนเขียนโปรแกรมฝึก Logic เรียนง่ายเป็นจุดเปิดใจที่ดีที่การเรียนเขียนโปรแกรม

Pakawat Mange

25 April 2022

หลักสูตร Pre Python

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปีหลักสูตร Pre-Python ออกแบบมาเพื่อน้องๆที่สนใจเรียนเขียนโค้ดเขิงลึกมากขึ้นเปลี่ยนจากการลากวางเป็นการเขียนโค้ดหน้าจอ

Pakawat Mange

25 April 2022

หลักสูตร MARIO GAME

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีหลักสูตร MARIO GAME เป็นคลาสต่อยอดเป็นโปรเจคจบหลักสูตรทุกอย่างของ Scratch

Pakawat Mange

25 April 2022

หลักสูตร Game in Scratch

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีต่อยอดจาก Creative Scratch สายสร้างเกมไม่ว่าจะได้ลองทำ Game Story Music ทำอนิเมชั่นและเกมถึง 45 โปรเจค

Pakawat Mange

24 April 2022

หลักสูตร Animation in Scratch

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีต่อยอดจาก Creative Scratch สายสร้างอนิเมชั่นไม่ว่าจะได้ลองทำ Story telling,Music ทำอนิเมชั่นและเกมถึง 45 โปรเจค

Pakawat Mange

24 April 2022

หลักสูตร Scratch JR.

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปีเน้นสัญลักษณ์พร้อมกับกิจกรรม Unplugged เสริมสร้าง Creative (ความคิดสร้างสรรค์)

Pakawat Mange

23 April 2022

Coding Online 101

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีหลักสูตร Coding Online 101 กับ 20 คลิปพร้อมสื่อการสอน หนังสือทั้งหมด 6 เล่ม

Pakawat Mange

20 March 2020