หลักสูตร Pre Python

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปีหลักสูตร Pre-Python ออกแบบมาเพื่อน้องๆที่สนใจเรียนเขียนโค้ดเขิงลึกมากขึ้นเปลี่ยนจากการลากวางเป็นการเขียนโค้ดหน้าจอ

Support Team Codekids

25 April 2022

Coding Online 101

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีหลักสูตร Coding Online 101 กับ 20 คลิปพร้อมสื่อการสอน หนังสือทั้งหมด 6 เล่ม

Support Team Codekids

20 March 2020
1 2