โค้ดดิ้ง 5 ทักษะเรียน “เขียนโปรแกรม” ช่วยฝึกอะไรให้เด็กบ้าง ?

วันนี้ CodeKids อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าการเรียนเขียนโปรเเกรมและงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้างทักษะเหล่านี้คุณควรมี โดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว

การเขียนโปรแกรมนอกจากจะได้ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์เเละ วิทยาการคำนวณให้ชำนาญมากขึ้นและยังทำให้เวลาว่างที่มีอยู่เกิดประโยชน์

1.คิดอย่างมีหลักการ

การเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องคิดเชิงวิเคราะห์จากนั้นจึงต้องเรียงลำดับกระบวนการอย่างมีหลักการมีเหตุผลโดยอาศัยความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

2.ทำงานเป็นระบบ

เนื่องจากการเขียนโปรแกรม เป็นงานที่ต้องการการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน ข้ามขั้นตอนใดไปอาจทำให้งานนั้นเกิด Bug หรือ error ได้การทำงานจึงต้องทำให้เป็นระบบในทุกๆส่วนของการเขียนโปรแกรมเราต้องทำงานเป็นระบบ

3.กล้าที่จะลองผิดลองถูก

ในการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้ง บางครั้งโจทย์ที่เหมือนกันจะมีวิธีการคิดได้หลายอย่างเพื่อให้ได้คำตอบตัวกันสิ่งที่เราคิดว่าถูก เมื่อนำไปเขียนในโปรแกรม ก็อาจจะผิดได้ ก่อนที่จะได้โปรแกรมอย่างง่ายแต่ละครั้งจึงต้อง ทำการลองผิดลองถูกหลายครั้งจนกว่าจะได้โปรแกรมที่เราต้องการ

4.มีความคิดสร้างสรรค์

การเขียนโปรแกรมนั้น ช่วยส่งเสริมให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมาย เนื่องจากต้องจินตนาการอยู่ตลอดว่าอยากให้โปรแกรมออกมาเป็นอย่างไร เมื่อเขียนโปรแกรมหนึ่งสำเร็จอาจเพื่อนำมาใช้งานก็จะพัฒนาโปรแกรมนั้นให้ใช้ง่ายขึ้นและตอบสนองกับ user ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

5.รอบคอบ

การเขียนโปรแกรมให้สำเร็จให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดจะต้องมีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการทำงานว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือ กรณีผิดพลาด ทำให้ฝึกความมีระเบียบในการคิด และความรอบคอบ

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding