โค้ดดิ้ง Coding ก้าวเเรก “นวัตกรรม” ก้าวต่อไป “เทคโนโลยี”

คุณสงสัยไหมว่า Innovation กับ Technology ต่างกันอย่างไร ?

ความเหมือนและความแตกต่าง คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเสมอมาทุกวันนี้ยุคปัจจุบันเราใช้ Innovation หรือ Technology กันอยู่เเต่เราอาจจะไม่รู้ความหมายที่เเท้จริงของคำทั้งสอง

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี สำคัญอย่างไร ?

1.) เทคโนโลยี นั้นมุ่งไปที่การนำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานแก้ปัญหา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.) นวัตกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้นำมาใช้การเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าเราทำให้เกิด วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ

เราจึงมักเห็นคำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่ควบคู่กันเสมอ มีอะไรกันบ้างที่เราได้ยินกันบ่อยๆ

นวัตกรรมการศึกษา กับ เทคโนโลยีการศึกษาหรือ Innovation Technology (เทคโนโลยีนวัตกรรม) ความหมาย ความต่างแตก คืออะไร

Innovation (นวัตกรรม) หมายถึง

ความจริงแล้ว นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กัน อย่าใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทำใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้

3 ประเด็นที่เป็นสำคัญของนวัตกรรม

1.) ความใหม่ (Newness)
2.) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)
3.) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea)

Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง

การนำเอาเทคนิคต่างๆ หรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือฟังก์ชันในด้านในด้านหนึ่ง เช่น เทคโนโลยี เป็นศาสตร์และเทคนิคแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ พัฒนาระบบความคิดหรือปัญญาของตนเองได้ในขณะที่คำว่าเทคโนโลยี มักจะใช้พูด ถึงศาสตร์หรือ เทคนิค มากกว่าวัตถุหรือผลลัพธ์

คำว่า Invention (ประดิษฐกรรม) คือ โปรดักส์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเบื้องหลังในการพัฒนาอีกทีหนึ่ง  Invention (สิ่งประดิษฐ์) ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่ ที่โลกยังไม่เคยมีมาก่อน แต่อาจจะเป็น

[ Invention เดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น]

Steve Jobs ไม่ใช่คนแรกที่ทำเมาส์คอมพิวเตอร์แต่เขาเป็นผู้ที่ทำให้อุปกรณ์นี้ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :
https://techsauce.co/tech-and-biz/how-commercialization-makes-innovation-different-from-technology/

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding