ทำไมเด็กต้องเรียน Python ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

1.โอกาสในการทำงาน

การเรียน Python ช่วยส่งเสริมเรื่องการทำงานมากในอนาคต อย่างอาชีพใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเช่น Data science, IoT (Internet of Things), AI หรืออาชีพที่ปัจจุบันมีอยู่ แต่เมื่อได้ใช้โปรแกรม Python จะช่วยในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น Web Developer, Game Builder,Application Developer เป็นต้น

2.ภาษาที่อ่านง่าย

เป็นภาษาที่อ่านง่ายมากที่สุด จากที่เราต้องใส่ข้อมูลที่ยุ่งยาก ตอนนี้ก็ทำให้ง่ายขึ้นนอกจากเขียนง่ายและทำให้อ่านง่ายด้วย

3.มีตัวช่วยในการทำงานเยอะ

คำว่าตัวช่วยในที่นี้ทางภาษาการเรียนเขียนโปรแกรมคือ Libraries  ข้อดีของ Libraries คือ เป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง ช่วยให้การเขียนโปรแกรมของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.ช่วยในเรื่องการแก้สมการ และการคำนวณ

ในการเขียนโปรแกรม มีแต่ข้อความภาษาอังกฤษและตัวเลข ดังนั้นคนที่เรียนโปรแกรม Python ต้องผ่านการเรียนเลขมาก่อน ไม่ใช่แค่คิดเลขเร็วแต่ต้องแก้สมการได้ ซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญมาก ดังนั้นก่อนที่จะเรียนเขียน Python ต้องเช็คก่อนว่า คณิตที่ได้เรียนเป็นแบบคิดเร็วหรือว่าแบบแก้สมการได้

5.เปลี่ยนจาก 100 บรรทัด เป็น 20 บรรทัด

สมัยก่อนการเรียนเขียนโปรแกรมเราต้องเขียนหลายบรรทัด ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม JAVA ปกติเขียน 1 คำสั่งจะโค้ดได้ประมาณ 100 บรรทัด แต่สำหรับ Python แล้วเหลือแค่ 20 บรรทัดเท่านั้นเอง

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding