จัดอันดับ 10 เกมน่าสนใจ!! ที่สร้างด้วย Scratch

Scratch โปรแกรมภาษาแบบ แบบ block programming (แบบลาก-วาง) เพื่อให้ตัวละครสนทนาเคลื่อนที่ และวาดรูปได้ โดยจัดเรียงคำสั่งตามลำดับขั้นตอน (sequential) เป็นสื่อหนึ่งที่สร้างภาพให้เห็นการทำงานเป็นขั้นตอนและวิธีการคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นผลจาก “Computational Thinking” รูปแบบ เกม ที่ สแครช ทำได้นั้นมีกี่แบบ  Mobile friendly Game 3d Game Animation Pixel 8 bit game ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น – นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ – ภาพเคลื่อนไหว – เกมดนตรี – และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วสามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้แสดง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน 1.Run Cat! 3D runner game   เกมแนว 3D เป็นเกมที่เราต้องบังคับน้องแมวสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ หลบสิ่งขีดขวางและเก็บเหรียญและเกมแนว runner … Continue reading จัดอันดับ 10 เกมน่าสนใจ!! ที่สร้างด้วย Scratch