สอน Scratch สร้างเกม Dinosaur T-Rex ของ Google

หน้าตาเกมที่เราจะสร้างให้คล้ายคือแบบนี้ โดยทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ : https://trex-runner.com/ โดยเราจะใช้ ทฤษฎีแกน x แกน y เป็น concept หลักในการพัฒนาเกมนี้ตาม google กัน อ้างอิงดังนี้ เพื่อเอามาสร้างเกมเรากัน โดย เราต้องการให้ สิ่งกรีดขวางวิ่งมาเป็นแกน x และเราต้องกำหนดตัวละครหลักของเราให้มีการเคลื่อนไหวเป็นแกน y เพื่อหลบ พูดง่ายๆ คือ เราจะให้ตัวละครกระโดดหลบสิ่งขีดขวางข้างหน้า โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นต้องดังนี้ 1.สร้าง ตัวละคร ของเรา ให้กระโดด 2.สร้างอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย 3.สร้างตัวแปรและกำหนดเงื่อนไข 4.ทำระบบ Game Over เพื่อหยุดเกม 5.เพิ่มอุปสรรคอื่น ๆ ในเกม ถ้าทำครบ 5 ขั้นตอนแล้วเราก็จะได้เกมหน้าตาแบบนี้ใน Scratch ค่ะ มาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่ 1 สร้างตัวละครของเราให้กระโดด พอเราเข้าหน้า Project ของเราแล้ว ต่อมาเราจะมาสร้างตัวละคร ที่เราต้องการให้คลิกที่ … Continue reading สอน Scratch สร้างเกม Dinosaur T-Rex ของ Google