สอนทำ Basic แม่สูตรคูณ ด้วย Scratch (สแครช)

ก่อนเราจะเริ่มไปเขียน Block Coding มาดูแม่แบบของมันกันก่อนหรือ Algorithm นั้นเองโดยมันจะมีหน้าตาประมาณนี้

อัลกอริทึม นี้จะทำงาน แบบนี้คือ

 1. set ตัวแปรที่ต้องการใช้ในโปรแกรม โดย number1 เป็นตัวคูณ และ number2 เป็นตัวแม่ ส่วน answer เป็ตัวแปรที่รับ input
 2. set input ที่รับค่ามาจากตัวแปร answer มา set ให้กับตัวแปร number2 ที่เป็นตัวคูณ การทำงานของมันคือ ให้เรากรอกตัวเลขแม่ที่เราต้องการเข้าไปในโปรแกรม
 3. ตั้งเงื่อนไขการ Loop กำหนดให้ number1 มีค่าเท่ากับ 12 ให้ออกจาก Loop ทันที
 4. ใน Loop ให้ number1 = number1 + 1 ไปเรื่อยๆ ภายใน Process มันจะทำงานแบบนี้
 • number1 = 0 + 1 = 1
 • number1 = 1 + 1 = 2
 • number1 = 2 + 1 = 3
 • number1 = 3 + 1 = 4
 • number1 = 4 + 1 = 5
 • number1 = 5 + 1 = 6
 • number1 = 6 + 1 = 7
 • number1 = 7 + 1 = 8
 • number1 = 8 + 1 = 9
 • number1 = 9 + 1 = 10
 • number1 = 10 + 1 = 11
 • number1 = 11 + 1 = 12 (ครบเงื่อนไขออกจาก Loop)

5. แสดงผลโดยการนำ number1 * number2

เอาล่ะพอเราได้แนวคิดที่เป็น Algorithm แล้ว ต่อมาเรามาเริ่มเขียนและเปลี่ยนมันเป็นโปรแกรม Scratch

Step 1 : ตั้งค่าตัวแปรที่จะคูณ และ กรอกแม่สูตรคูณที่เราต้องการ
Step 2 : Set ค่าข้อมูลที่กรอกมาให้ตัวแปร
Step 3 : ให้ Loop ค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด
Step 4 : Set ค่าตัวแปรให้มีบวกขึ้นเรื่อยๆ ตาม Loop
Step 5 : แสดงผลลัพธ์ของการคูณของตัวเลข ถ้าครบเงื่อนไขให้จบการทำงานโปรแกรม

การทำงานของโปรแกรม คือ ให้เรากรอกแม่สูตรคูณที่ต้องการ อาทิในตัวอย่างเรากรอกแม่ 5

พอกรอกเสร็จโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานส่วนของ Loop แบบอัตโนมัติตั้งแต่ 5 * 1 จนถึง 5*12 และออกจากลูป

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding