Data Variable Type!! ชนิดข้อมูลควรรู้ใน Python

ในตอนนี้ Python ถือว่าเป็นหนึ่งในภาษายอดนิยมเพราะ สามารถเอาไปใช้งานในด้าน Data Sci. ได้เป็นอย่างดี นำเอาไปทำอย่างอื่นเช่น เขียนเว็บก็ได้ เลยมีคนสนใจจำนวนเยอะมากแต่!! ทำไมตัวแปร ถึงเป็นสิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรม

ตัวอย่าง เช่น สมมุติว่าจะเขียนโปรแกรม บอกคุณสมบัติของหนังสือ 1 เล่ม เราจะทำยังไง ให้คอมพิวเตอร์ รู้จักกับ ” หนังสือ “

ฉะนั้นโปรแกรมเมอร์ ต้องมา กำหนดตัวแปรชนิดให้กับหนังสือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมองว่ามันเป็นวัตถุและมีค่าในโปรแกรมได้

Data Type หลักๆ ของ Python

1.Int: จำนวนเต็ม

เช่น 1, 200, 1024 กำหนดตัวเเปร อาทิเช่นจำนวนหน้าหนังสือ 120 หน้า

2. String: str ตัวอักษรและอักขระ

ในภาษานี้ไม่ได้แยกเป็น char เป็นนับรวมๆ) เป็นตัวอักษรทั้งหมดเลย เช่น “google.com”

หรือ “This is a book” กำหนดตัวเเปร อาทิเช่น เช่น

ชื่อหนังสือ “เตรียมลูกให้พร้อมรับ Coding”

3. Float: ทศนิยม เช่น 12.34, 3.1416

กำหนดตัวเเปร อาทิเช่น ราคาหนังสือ 198.00 บาท

4. Bool: ค่าความจริงซึ่งมีแค่ 2 ค่าเท่านั้น คือ True / False

กำหนดตัวเเปร อาทิเช่นหนังสือที่เหมาะกับเด็กไหม จริง / เท็จ

5. None: มีค่าคล้ายๆ กับค่า null ในภาษาอื่น คือค่าที่ไม่มีค่าใดๆ

กำหนดตัวเเปร อาทิเช่น หนังสือเล่มนี้ ไม่มีวางจำหน่ายจริงเป็นหนังสือที่ไม่มีตัวตนจริงๆ ภาษา Python ยังมีอะไรที่น่ารู้อีกเยอะเช่น เรื่องของ list, dict และ การสร้าง class หรือการทำ module แต่เนื่องจากถ้าเขียนต่อไปเนื้อหาจะยาวเกินไปไว้เข้ามาเจอกันบทความหน้าแล้วกันนะคะ

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding