โค้ดดิ้ง Coding ความแตกต่างระบบ STEM vs ระบบ Unplug

STEM เเละ Unplug คุณเคยได้ยิน คำว่า “ระบบการศึกษา” ไหมคะ อย่างที่พวกคุณอย่าจะเคยทราบเเละเคยได้ยินมาบ้างระบบการศึกษา ในประเทศเรา เเบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ระบบเก่า เเละ ระบบใหม่

ก่อนหน้าเราจะมีวิชา วิทยาการคำนวณ เเละ ใช้การเรียนเเบบ Unplugเพื่อเผยหลาย เราได้ใช้ ระบบที่มีชื่อ ว่า STEM (สะเต็ม) มาก่อน

ความเเตกต่าง ของ 2 ระะบบ นี้คือวิธีสอนเเบบระบบ Unplug เน้นวิทยาการคำนวณเป็นหลัก

ประกอบไปด้วยเพื่อเรียนใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์เเละรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน เเละ AI ในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก : csunplugged.org

โดยใช้ สอนให้เด็กๆ ได้เรียนเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ก็จัดลำดับ เรียงความคิดเเละการสั่งงานคอมพิวเตอร์ทั้งเรียงลำดับความคิดสร้างเกม ด้วย scratch สร้างอุปกรณ์ Iot จิ๋วโดย micro:bit เเละสุดท้าย คือ เขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา python เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking)

วิธีสอนเเบบระบบ  STEM เน้นการนำความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตSTEM Education คือ ระบบ ที่ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชาที่นำตัวอักษรย่อตัวแรกมาต่อกันเป็นคำเดียวโดย 4 คำนี้จะมีคำว่า

ขอบคุณภาพจาก : https://jsbg.joseph.ac.th

S ย่อมาจากคำว่า Science แปลว่า “วิทยาศาสตร์”

T ย่อมาจากคำว่า Technology แปลว่า “เทคโนโลยี”

E ย่อมาจากคำว่า Engineering แปลว่า “วิศวกรรม”

M ย่อมาจากคำว่า Mathematics แปลว่า “คณิตศาสตร์”

สรุปคือ สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

Unplug คือ ระบบ คือวิธีกิจกรรมที่ใช้ Computational thinking

เเบบไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือเเบบถอดปลั๊กประกอบด้วย

ทักษะที่ 1 : Algorithmic thinking การคิดขั้นตอน

ทักษะที่ 2 : Abstraction สิ่งที่เป็นนามธรรม

ทักษะที่ 3 : Decomposition การแบ่งย่อยปัญหา

ทักษะที่ 4 : Pattern รูปแบบลักษณะทั่วไป

ทักษะที่ 5 : Evaluation การประเมินผล

ทักษะที่ 6 : Logic ตรรกะ

สรุปคือ Unplug คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมการความรู้ใน 6 ทักษะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ความเหมือนกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเเละอันปลั๊ก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียง การท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.mindphp.com//คู่มือ/73-คืออะไร/6900-what-is-stem.html

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding