Coding โค้ดดิ้ง สอนเด็กๆ ให้เข้าใจรูปแบบต่างๆ Electronic mail (E-mail)

E-mail เพราะศูนย์กลางของไอที ก็คือ.. มนุษย์

อีเมล์ถูกสร้างขึ้น เพื่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกล ถึงเราจะอยู่ห่างกันเเต่เราเเลกเปลี่ยน สิ่งที่อยู่ในใจเเละความคิด กับผู้คนด้วย ตัวอักษร e-mail address คือ ที่อยู่ทางอีเมล์ คล้าย ๆ ที่อยู่ที่บนโลกออนไลน์ใช้จ่าหน้าบนซองจดหมายทั่ว ๆ ไป เวลาจะส่งหาใคร

ตัวอย่าง E-mail ในปัจจุบัน

[email protected]

[email protected]

[email protected]

E-mail สามารถแบ่งได้อีก ดังนี้

1.Corporate e-mail คือ อีเมล์ ที่หน่วยงานต่างๆ สร้างขึ้นให้กับพนักงาน หรือบุคลากรในองค์กรนั้น เช่น หรือ g-mail ของ g suite หรืออาจจะเป็นอีเมล์ Server บริษัท

อาทิ [email protected] คือ e-mail พนักงานของโค้ดคิดส์ เป็นต้น

2. Free e-mail คือ อีเมล์ ที่สามารถสมัคร ได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail, Yahoo Mail, Gmail เป็นต้นค่ะ องค์ประกอบของ E-mail Address ประกอบด้วย

  • ชื่อบัญชี (Username) ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่า user name อาจใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือชื่อองค์กรก็ได้ส่วนนี้ คือเครื่องหมาย @ (at sign) อ่านว่า “แอท”
  • โฮสต์ (Host Computer) โฮสต์เครือข่ายคือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โฮสต์อาจทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ เช่น g-mail มี host เป็น google
  • โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ที่สมัครเป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้างถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์
  • ชนิดที่อยู่ (Location) ส่วนสุดท้ายเป็นรหัสบอกประเภทขององค์กรและประเทศในที่นี้คือ .com หมายถึง บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์และถ้าอยู่ในประเทศไทยจะเป็น .th

โครงสร้าง ของ E-mail

Username Host computer

myname@codekids

Domain Location

www.google.co.th

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding