4.สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย SCRATCH ผจญถ้ำวงกตช่วยเด็กทั้ง 13

สร้างเกมสุดง่ายด้วย SCRATCH ผจญถ้ำวงกตช่วยทีมหมูป่า 13 คน

หนังสือเล่มเหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย Scratch ช่วยทีมหมูป่าทั้ง 13 คนในเขาวงกตเปลี่ยนการเรียนเขียนโปรแกรมของเด็กจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นความสนุก โดยใช้คำว่า “เล่น” ไปกับโปรแกรมนี่แหละ!

ราคา 218 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป​

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ “แรม” และ “การูด้า” ต้องการที่จะช่วยทีมหมูป่าทั้ง 13 คนในเขาวงกตแรมจึงคิดแก้ไขปัญหาด้วยการโค้ดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์โค้ดซึ่งเด็กสามารถเริ่มต้นอ่านวิธีและเขียนโปรแกรมสร้างเกมช่วยด้วยโปรแกรม Scratch ได้จากหนังสือเล่มนี้!

Part 1 แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง

STEP 1 : Coding คืออะไร?

STEP 2 : มาออกแบบโค้ดบอทกันเถอะ

STEP 3 : มาสร้างหุ่นยนต์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ไปทีมหมูป่าในถ้ำให้สำเร็จ

Part 2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สอนโค้ดดิ้ง

STEP 4 : มาจำลองเหตุการณ์ขึ้นที่มีอุปสรรค์เป็นการเข้าไปช่วยเด็ก

STEP 5 : จำลองไปเหตุการณ์ว่าช่วยทีมหมูป่าทั้ง 13 คนในเขาวงกตไปจึงคิดแก้ไขปัญหาด้วยการโค้ดดิ้ง

STEP 6 : มาลองทดสอบกันเลย!

STEP 7 : เช็กอีกครั้ง!!

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปกครองและคุณครูที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของโค้ดดิ้งโดยออกแบบมาให้เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถส่งต่อให้เด็กที่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถอ่านได้โดยเนื้อหาในหนังสือต่างมีเรื่องราวที่มาที่ไปและโปรแกรมที่ผู้อ่านต้องรู้เพื่อเอาไปส่งต่อให้เด็กหนังสือเล่มนี้เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดีเพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจนับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมถรรนะรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและอุปนิสัยซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้เขียน

วัชราภรณ์ ดอนแสง

วัชราภรณ์ ดอนแสง

CodeKids หนังสือเล่มนี้...เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดี เพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจคงจุดแข็งแต่เสริมจุดอ่อนของเด็ก นับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และอุปนิสัย (Characteristics) ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

คำนิยม

ราคา 218 บาท