2.สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย SCRATCH แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเล

สร้างเกมสุดง่ายด้วย SCRATCH แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเล

หนังสือเล่มเหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย Scratch แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเลเปลี่ยนการเรียนเขียนโปรแกรมของเด็กจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นความสนุก โดยใช้คำว่า “เล่น” ไปกับโปรแกรมนี่แหละ!

ราคา 268 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป​

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ “แรม” และ “การูด้า” ไปเที่ยวทะเลแล้วพบว่ามีขยะพลาสติกเต็มไปหมดแรมจึงคิดแก้ไขปัญหาด้วยการโค้ดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์โค้ดบอท “ชื่อชูก้าโดรน” ไปเก็บขยะในทะเลได้สำเร็จซึ่งเด็กสามารถเริ่มต้นอ่านวิธีและเขียนโปรแกรมสร้างเกมเก็บขยะในทะเลด้วยโปรแกรม Scratch ได้จากหนังสือเล่มนี้!

Part 1 แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง

STEP 1 : Coding คืออะไร?

STEP 2 : มาออกแบบโค้ดบอทกันเถอะ

STEP 3 : มาทำให้ชูก้าโดรนไปเก็บขยะในทะเลได้สำเร็จและเคลื่อนที่ได้กันเถอะ

Part 2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สอนโค้ดดิ้ง

STEP 4 : มาจำลองเหตุการณ์ทะเลขึ้นที่มีอุปสรรค์เป็นพลาสติก

STEP 5 : จำลองไปเที่ยวทะเลแล้วพบว่ามีขยะพลาสติกเต็มไปหมดจึงคิดแก้ไขปัญหาด้วยการโค้ดดิ้ง

STEP 6 : มาลองทดสอบกันเลย!

STEP 7 : เช็กอีกครั้ง!!

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปกครองและคุณครูที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของโค้ดดิ้งโดยออกแบบมาให้เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถส่งต่อให้เด็กที่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถอ่านได้โดยเนื้อหาในหนังสือต่างมีเรื่องราวที่มาที่ไปและโปรแกรมที่ผู้อ่านต้องรู้เพื่อเอาไปส่งต่อให้เด็กหนังสือเล่มนี้เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดีเพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจนับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมถรรนะรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและอุปนิสัยซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้เขียน

วัชราภรณ์ ดอนแสง

วัชราภรณ์ ดอนแสง

CodeKids หนังสือเล่มนี้...เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดี เพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจคงจุดแข็งแต่เสริมจุดอ่อนของเด็ก นับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และอุปนิสัย (Characteristics) ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

คำนิยม