1.สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย SCRATCH ภารกิจพิทักษ์สัตว์ดับไฟป่า

สร้างเกมสุดง่ายด้วย SCRATCH ภารกิจพิทักษ์สัตว์ดับไฟป่า

หนังสือเล่มเหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย Scratch แผนพิชิตภารกิจพิทักษ์สัตว์ดับไฟป่าเปลี่ยนการเรียนเขียนโปรแกรมของเด็กจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นความสนุก โดยใช้คำว่า “เล่น” ไปกับโปรแกรมนี่แหละ!

ราคา 268 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป​

เมื่อป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ที่อยู่อีกฝั่งทวีปของโลกเกิดไฟป่าครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดับไฟช่วยเหลือสัตว์ป่า “แรม” เห็นข่าวในโทรทัศน์ก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องหาทางช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าด้วยโปรแกรม Scratch ได้จากหนังสือเล่มนี้!

Part 1 แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง

STEP 1 : Coding คืออะไร?

STEP 2 : มาออกแบบโค้ดบอทกันเถอะ

STEP 3 : มาทำให้ออนเซ็นฟ็อกซ์เคลื่อนที่ได้กันเถอะ

Part 2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สอนโค้ดดิ้ง

 STEP 4 : มาจำลองป่าดินชื้นกันเถอะทุกคน

STEP 5 : มาจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดิบชื้นกันดูเถอะ

STEP 6 : มาลองทดสอบกันเลย!

STEP 7 : เช็กอีกครั้ง!!

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปกครองและคุณครูที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของโค้ดดิ้งโดยออกแบบมาให้เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถส่งต่อให้เด็กที่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถอ่านได้โดยเนื้อหาในหนังสือต่างมีเรื่องราวที่มาที่ไปและโปรแกรมที่ผู้อ่านต้องรู้เพื่อเอาไปส่งต่อให้เด็กหนังสือเล่มนี้เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดีเพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจนับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมถรรนะรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและอุปนิสัยซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้เขียน

วัชราภรณ์ ดอนแสง

วัชราภรณ์ ดอนแสง

Codekids หนังสือเล่มนี้...เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดี เพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจคงจุดแข็งแต่เสริมจุดอ่อนของเด็ก นับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และอุปนิสัย (Characteristics) ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

คำนิยม