0.หนังสือเตรียมลูกรักให้พร้อมรับ CODING

หนังสือการ์ตูน เตรียมลูกรักให้พร้อมรับ CODING

ภาษาใหม่แห่งอนาคตที่เด็กทั้งโลกต้องตามให้ทันมาทำความเข้าใจกับ “การเรียนเขียนโปรแกรม” หรือ “Coding” กับหุ่นยนต์นกชื่อ “การูด้า” ว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อเด็กในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร

ราคา 248 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป​

บทความการ์ตูนเล่าเรื่องราวครอบครัว “จำไม” ประกอบด้วย “คุณพ่อองศา คุณแม่พู่กัน” และลูกสองคนคือ “ลูกไม้” กับ “ลีลา” มาทำความเข้าใจกับ “การเรียนเขียนโปรแกรม” หรือ “Coding” กับหุ่นยนต์ชื่อ “การูด้า” ว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อเด็กในปัจจุบันนี้และอนาคตอย่างไร ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ทำไมเด็กจึงควรเรียน Coding แนวคิดพื้นฐานในการเขียน Code ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกเรียน Coding ฮาร์ดแวร์กับซอฟท์แวร์สอน Coding ที่น่าสนใจ!

Part 1 ทำไมเด็ก ๆ จึงควรเรียนโค้ดดิ้ง

  1. โค้ดดิ้งสำคัญอย่างไร
  2. โค้ดดิ้งกับการศึกษา
  3. ประโยชน์ 5 ข้อของการเรียนโค้ดดิ้ง

Part 3 ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกเรียนโค้ดดิ้ง​

  1. ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกเรียนโค้ดดิ้ง (1)
  2. ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกเรียนโค้ดดิ้ง (2)

Part 2 แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง

  1. แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง (1)
  2. แนวคิดพื้นฐานในการโค้ดดิ้ง (2)

Part 4 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สอนโค้ดดิ้ง

  1. Application สอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก
  2. Software และ Hardware สอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็กอายุ 8-10 ขวบ
  3. ภาษาโปรแกรม Python สำหรับเด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปกครองและคุณครูที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของโค้ดดิ้งโดยออกแบบมาให้เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถส่งต่อให้เด็กที่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถอ่านได้โดยเนื้อหาในหนังสือต่างมีเรื่องราวที่มาที่ไปและโปรแกรมที่ผู้อ่านต้องรู้เพื่อเอาไปส่งต่อให้เด็กหนังสือเล่มนี้ ป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดีเพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจนับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมถรรนะรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและอุปนิสัยซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้เขียน

วัชราภรณ์ ดอนแสง

วัชราภรณ์ ดอนแสง

Codekids หนังสือเล่มนี้...เป็นสื่อที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาท้าทายในการเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟาได้ดี เพราะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจคงจุดแข็งแต่เสริมจุดอ่อนของเด็ก นับเป็นการช่วยเตรียมเด็กให้มีสมรรถนะรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และอุปนิสัย (Characteristics) ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

คำนิยม