Coding โค้ดดิ้ง คืออะไร เหตุผลว่าทำไมเด็ก 7-13 ขวบ ควรเรียนเขียนโปรแกรม

เด็กๆ ต้องเรียน  Coding โค้ดดิ้ง เพราะในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า เมื่อ A.I. และ 5G เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความต้องการทรัพยากรบุคคลหรือที่เรียกว่า “โปรแกรมเมอร์” จะมีเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน หากใครที่จบทางด้านการเขียนโปรแกรมสามารถเรียกเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท (ตามความสามารถของการเขียนโปรแกรมที่ถนัด เพราะฉะนั้น ถ้าศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมสามารถมีโอกาสและเป็นแต้มต่อให้กับเด็กในการทำงานนในอนาคตได้ดี ปัจจุบันตอนนี้ทางระบบการศึกษาได้นำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปในบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ระดับ ประถม จนถึงมัยม (ปกติต้องเรียนปริญญาตรี) โดยให้ความสำคัญกับ หัวใจหลักของ Coding (การโค้ดดิ้ง) คือ การเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลําดับขั้นตอน ลําดับความคิด เพื่อสื่อสารให้เข้าใจกัน อาทิ การแต่งเพลง วางลําดับตัวโน๊ตดนตรี การออกแบบ ลําดับคำสั่ง ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบมีลําดับการวางแผน การเขียน (flow chart) เป็นต้น Coding (โค้ดดิ้ง) คือ ประเทศไทยเราจะเรียกอีกอย่าง คือ “วิทยาการคำนวณ” โดยเด็กๆอายุระหว่าง 7-13 … Continue reading Coding โค้ดดิ้ง คืออะไร เหตุผลว่าทำไมเด็ก 7-13 ขวบ ควรเรียนเขียนโปรแกรม