ส่องการศึกษา “โค้ดดิ้ง” เด็กในประเทศไทยเรียนอะไรบ้างในชั้นประถมศึกษา?

รู้หรือไม่? ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะมีโค้ดดิ้งสอนในโรงเรียนทั่วไปแล้วให้เด็กเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะโดยชื่อว่าวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ (Computing Science) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) และหลักสูตร วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science เพิ่งออกมาครบเมื่อ 2 ปีกว่าๆคือ

 • พฤษภาคม 2561 : ป.1, ป.4 และ ม.1, ม.4
 • พฤษภาคม 2562 : ป.2, ป.5 และ ม.2, ม.5
 • ปีนี้ 2563 : ป.3, ป.6 และ ม.3, ม.6

ก่อนจะไปดูการศึกษาโค้ดดิ้งของประเทศไทยเราลองมาดูการศึกษาโค้ดดิ้งในแต่ละประเทศอัปเดตล่าสุดกันก่อนคร่าวๆ

 • อเมริกาทุกรัฐเรียนเขียนโค้ดกันหมดพร้อมกับมี Robot ที่ใช้สอนคือ Cubetto และ Dash and Dot มีคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า Code.org, Google First โปรแกรมที่ใช้สอนคือ Code Spark,Scratch Jr. ,Scratch,Swift Playground และ MIT App Inventor
 • จีน เป็นวิชาบังคับให้มีการเรียนเขียนโค้ดเมื่อ 3 ปีที่แล้วในปีต่อมาก็มีหลักสูตรสอน A.I ให้เด็กมัธยมปลายมีหุ่นยนต์เป็นของตนเองที่ชื่อว่า mbot ลักษณะคล้าย Scratch และสามารถเชื่อมต่อเป้นภาษา Python ทั้งที่ Scratch ใช้ได้กับ micro:bit หรือ Lego EV3 อีกอย่างจีนยังมีโปรแกรมที่มีการสอนเหมือน Scratch ชื่อว่า code.game ที่สามารถเขียนโปรแกรมทั้ง 2D และ 3D ได้ และปัจจุบันก็เพิ่มมีเสริมหลักสูตรคริปโตและการเงินตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียว
 • เกาหลีใต้ การพัฒนาการสอนหุ่นยนต์และสอนเขียนโค้ดไปด้วยชื่อว่า Albert เหมาะสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตที่ต้องการเรียนเขียนโค้ดและเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย ผ่านการ์ดคำสั่งและสามารถใช้กับมือถือได้หรือ รร.เกาหลีใต้เสริมหลักสูตรคริปโต เพิ่มภูมิคุ้มกันสู่การเงินในโลกจริงให้เด็กประถมกันแล้ว
 • อังกฤษ มีการสอนเขียนโค้ดมากกว่า 10 ปีแล้วเด่นๆคือเรื่องของหนังสือจากสำนักพิมพ์ DK และยังมีโปรแกรม micro:bit mี่พัฒนามาจาก BBC ร่วมกับ Microsoft ที่พัฒนาต่อยอดมาเป็น Makecode
 • ฟินแลนด์ อีกประเทศนึงที่คร่ำหวอดทางด้านการศึกษาที่จะพูดไม่ได้โดยฟินแลนด์มีหนังสือทีชื่อวา Hello Ruby (ที่แปลเป็นภาษาไทยและวางขายแล้วที่ปีะเทศไทย)
 • ในขณะที่อินเดียสอน Coding ให้เด็กก่อนอนุบาลตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ ตั้งแต่กิจกรรม
  ของเด็กวัยเตาะแตะและก็พัฒนาทักษะการเข้าสังคมการช่วยเหลือตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียน โดยเริ่มวางแผนให้เด็กวัยกำลังพูดเรียนรู้วิธีเขียน Coding เพราะทุกวันนี้เด็กหลายคนก็ถูกปล่อยให้อยู่กับเทคโนโลยี

และแต่ละประเทศมีความต่างวัฒนธรรมแต่สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือ A.I , Technology, Blockchain, Crypto เเล้วประเทศไทยก็มีหลักสูตรวิทยาการคำนวณสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรวิทยาการคำนวณเพื่อการออกแบบในชั้นมัธยมศึกษาเนื้อหาในการสอนประถมศึกษาต้นการใช้คอมพิวเตอร์พร้อมกับ Unplugged Coding ที่จะมีทั้งการใช้ Code.org และ Scratch หรือ Python หรือมีเว็บไซต์ codingthailand ที่สอนเด็กโค้ดดิ้งทุกระดับ

https://codingthailand.app/

เพื่อให้เด็กไทยของเราได้ก้าวทันอนาคตและงานทั่วโลกได้ทันโดยเราจะแนะนำหน้าตาหนังสือที่น้องๆจะเรียนและสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนจากหนังสือกัน แต่หลักๆ สิ่งที่ได้จากการเรียนเขียนโปรแกรมจะมีดังนี้คือ

1.คณิตศาสตร์

2.ภาษาอังกฤษ

3.ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทั่วโลกต้องใช้

4.Computational Thinking การคิดเป็นระบบ

โดยเเบ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดเด็กเรียนโดยใช้เวลา 20 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสมโดยแต่ละบทเรียนจะสอนใช้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และการคิดเป็นระบบ Computational Thinking สำหรับเด็กอายุ 6-7 ขวบ สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยี

โดยกิจกรรมที่หนังสือหลักๆที่ในเล่มจะสอนเด็ก คือ

 • สอนให้ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
 • แสดงลำดับขึ้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เป็นอัลกอรึทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณะ หรือ ข้อความ
 • เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้เทคโนโลยี เรียกใช้และใช้มูลข้อมูลตามวัตถุประสงค์
 • ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ดูแลแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาโค้ดดิ้งประเทศไทยเด็กจะได้เรียนได้รับความรู้อะไรจากการเรียนเขียนโปแกรมในชั้นประถมชั้นศึกษาให้เด็กเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะโดยชื่อว่า วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) แต่ละปีการศึกษาเด็กๆ จะได้ทักษะหลักๆ ดังนี้

coding
coding
coding
coding
coding
coding

ตัวอย่างการสอนของหนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ตัวอย่างโจทย์ : แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  ใช้เทคโนโลยี เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ : แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ ฟังก์ชั่นมาช่วยแก้ปัญหา

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  แสดงลำดับขึ้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เป็นอัลกอรึทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณะ หรือ ข้อความ

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่เรานำเสนอในหนังสือทั้งหมดเป็นที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดเป็น ลิขลิทธิ์ของ สสวท. ทั้งสิ้น

หากท่านใดสนใจให้ลูกหรือเด็กเขียนโปรเเกรมเป็นและได้รับการเรียนรู้ Coding และ Digital literacy สามารถเริ่มได้ตั้งเเต่ 6 หรือ 7 ขวบได้เลย ลอง Inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะติดตามเราได้ที่เพจ: https://www.facebook.com/codekidsTH/ หรือคลิกดูหลักสูตรทั้งหมดของเราได้ที่นี่ https://www.codekids.co/course/

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding