การศึกษา โค้ดดิ้ง ประเทศไทยเด็กจะได้เรียน ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนเขียนโปรแกรมในชั้นประถมศึกษา

รู้หรือไม่ ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะมี โค้ดดิ้ง สอนในโรงเรียนทั่วไปแล้ว

ให้เด็กเริ่มเขียนโปรแกรม แล้วนะ โดยชื่อว่า วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

เพราะหลักสูตร วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science เพิ่งออก

พฤษภาคม 2561 : ป.1, ป.4 และ ม.1, ม.4

พฤษภาคม 2562 : ป.2, ป.5 และ ม.2, ม.5

ปีนี้ 2563 : ป.3, ป.6 และ ม.3, ม.6

ก่อนจะไปดูการศึกษาโค้ดดิ้งของประเทศไทย เราลองมาดูการศึกษา โค้ดดิ้ง ในแต่ละประเทศ อัพเดทล่าสุดในปี 2020 กันก่อนคร่าวๆ

1.อเมริกาทุกรัฐเรียนเขียนโค้ดกันหมด พร้อมกับมี Robot ที่ใช้สอนคือ Cubetto และ Dash and Dot มีคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า Code.org, Google First โปรแกรมที่ใช้สอนคือ

  • Code Spark
  • Scratch jr  สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 8 ปี
  • scratch โปรแกรม แบบ blockly สำหรับเด็ก 8+ เป็นที่นิยมทั่วโลก
  • Swift Playground สำหรับเด็กมัธยมต้นจาก Apple อีกด้วย

2.จีน เป็นวิชาบังคับ ให้มีการเรียนเขียนโค้ดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในปีต่อมาก็มีหลักสูตรสอน A.I. ให้เด็กมัธยมปลาย มีหุ่นยนต์เป็นของตนเองที่ชื่อว่า mbot ลักษณะคล้าย Scratch และสามารถเชื่อมต่อเป้นภาษา Python ทั้งที่ Scratcjs ใช้ได้กับ micro:bit หรือ Lego EV3

อีกอย่างจีนยังมีโปรแกรมที่มีการสอนเหมือน Scratch ชื่อว่า code.game ที่สามารถเขียนโปรแกรมทั้ง 2D และ 3D ได้

3.เกาหลีใต้ การพัฒนาการสอนหุ่นยนต์ และสอนเขียนโค้ดไปด้วยชื่อว่า Albert เหมาะสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโตที่ต้องการเรียนเขียนโค้ดและเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย ผ่านการ์ดคำสั่ง และสามารถใช้กับมือถือได้

4.อังกฤษ มีการสอนเขียนโค้ดมากกว่า 10 ปีแล้ว เด่นๆคือเรื่องของหนังสือจากสำนักพิมพ์ DK และยังมีโปรแกรม micro:bit mี่พัฒนามาจาก BBC ร่วมกับ Microsoft ที่พัฒนาต่อยอดมาเป็น Makecode

5.ฟินแลนด์ อีกประเทศนึงที่คร่ำหวอดทางด้านการศึกษาที่จะพูดไม่ได้ โดยฟินแลนด์มีหนังสือทีชื่อวา Hello Ruby (ที่แปลเป็นภาษาไทยและวางขายแล้วที่ปีะเทศไทย)

เเล้วประเทศไทย ก็มีหลักสูตรวิทยาการคำนวณสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรวิทยาการคำนวณเพื่อการออกแบบในชั้น มัธยมศึกษา เนื้อหาในการสอนประถมศึกษาต้น การใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมกับ Unplugged Coding

เราจะแนะนำหน้าตาหนังสือที่น้องๆจะเรียน และสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนจากหนังสือกัน แต่หลักๆ สิ่งที่ได้จากการเรียนเขียนโปรแกรม จะมีดังนี้ คือ

1.คณิตศาสตร์

2. ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นที่ทั่วโลกต้องใช้

4. Computational Thinking การคิดเป็นระบบ

โดยเเบ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดเด็กๆ เรียนโดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม โดยแต่ล่ะบทเรียนจะสอนใช้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และการคิดเป็นระบบ Computational Thinking สำหรับเด็กอายุ 6-7 ขวบ สำหรับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยี

โดยกิจกรรมที่หนังสือหลักๆที่ในเล่มจะสอนเด็ก คือ

1.สอนให้ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

2.แสดงลำดับขึ้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เป็นอัลกอรึทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณะ หรือ ข้อความ

3.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4.ใช้เทคโนโลยี เรียกใช้และใช้มูลข้อมูลตามวัตถุประสงค์

5.ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ดูแลแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

วิชาคอมพิวเตอร์
หน้าตาหนังสือที่น้องๆจะเรียน

การศึกษา โค้ดดิ้ง ประเทศไทยเด็กจะได้เรียนได้รับความรู้อะไรจากการเรียนเขียนโปแกรมในชั้นประถมชั้นศึกษา ให้เด็กเริ่มเขียนโปรแกรม แล้วนะ โดยชื่อว่า วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

ก่อนจะไปดูการศึกษาโค้ดดิ้งของประเทศไทย เราลองมาดูการศึกษา โค้ดดิ้ง ในแต่ละประเทศ อัพเดทล่าสุดในปี 2020 กันก่อนคร่าวๆ

1.อเมริกาทุกรัฐเรียนเขียนโค้ดกันหมด พร้อมกับมี Robot ที่ใช้สอนคือ Cubetto และ Dash and Dot มีคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า Code.org, Google First โปรแกรมที่ใช้สอนคือ

  • Code Spark
  • Scratch jr  สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 8 ปี
  • scratch โปรแกรม แบบ blockly สำหรับเด็ก 8+ เป็นที่นิยมทั่วโลก
  • Swift Playground สำหรับเด็กมัธยมต้นจาก Apple อีกด้วย

2.จีน เป็นวิชาบังคับ ให้มีการเรียนเขียนโค้ดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในปีต่อมาก็มีหลักสูตรสอน A.I. ให้เด็กมัธยมปลาย มีหุ่นยนต์เป็นของตนเองที่ชื่อว่า mbot ลักษณะคล้าย Scratch และสามารถเชื่อมต่อเป้นภาษา Python ทั้งที่ Scratcjs ใช้ได้กับ micro:bit หรือ Lego EV3

อีกอย่างจีนยังมีโปรแกรมที่มีการสอนเหมือน Scratch ชื่อว่า code.game ที่สามารถเขียนโปรแกรมทั้ง 2D และ 3D ได้

3.เกาหลีใต้ การพัฒนาการสอนหุ่นยนต์ และสอนเขียนโค้ดไปด้วยชื่อว่า Albert เหมาะสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโตที่ต้องการเรียนเขียนโค้ดและเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย ผ่านการ์ดคำสั่ง และสามารถใช้กับมือถือได้

4.อังกฤษ มีการสอนเขียนโค้ดมากกว่า 10 ปีแล้ว เด่นๆคือเรื่องของหนังสือจากสำนักพิมพ์ DK และยังมีโปรแกรม micro:bit mี่พัฒนามาจาก BBC ร่วมกับ Microsoft ที่พัฒนาต่อยอดมาเป็น Makecode

5.ฟินแลนด์ อีกประเทศนึงที่คร่ำหวอดทางด้านการศึกษาที่จะพูดไม่ได้ โดยฟินแลนด์มีหนังสือทีชื่อวา Hello Ruby (ที่แปลเป็นภาษาไทยและวางขายแล้วที่ปีะเทศไทย)

หนังสือเล่มนี้สอนเร่องคอมเพิวเตอร์โดยเน้นกิจกรรม Unplugged โดยเน้นการสางคาแรกเตอร์และ Story telling  พร้อมกับแปลไปแล้วมากกว่า 20 ภาษา อีกอันคือ Code Monkey เป้นโปรแกรมพื้นฐานที่สอนเรื่อง Python ได้อย่างดีผ่านเกมส์ ดูเผินๆเด็กจะคิดว่าไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรม แต่คิดว่าเป็นการเล่มเกมส์ที่สนุกมากกว่า

ไทย มาบ้านเรากันบ้าง มีหลักสูตรวิทยาการคำนวณสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรวิทยาการคำนวณเพื่อการออกแบบในชั้น มัธยมศึกษา เนื้อหาในการสอนประถมศึกษาต้น การใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมกับ Unplugged Coding

เราจะแนะนำหน้าตาหนังสือที่น้องๆจะเรียน และสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนจากหนังสือกัน แต่หลักๆ สิ่งที่ได้จากการเรียนเขียนโปรแกรม จะมีดังนี้ คือ

1.คณิตศาสตร์

2. ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นที่ทั่วโลกต้องใช้

4. Computational Thinking การคิดเป็นระบบ

โดยเเบ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดเด็กๆ เรียนโดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม โดยแต่ล่ะบทเรียนจะสอนใช้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และการคิดเป็นระบบ Computational Thinking สำหรับเด็กอายุ 6-7 ขวบ สำหรับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยี

โดยกิจกรรมที่หนังสือหลักๆที่ในเล่มจะสอนเด็ก คือ

1.สอนให้ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

2.แสดงลำดับขึ้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เป็นอัลกอรึทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณะ หรือ ข้อความ

3.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4.ใช้เทคโนโลยี เรียกใช้และใช้มูลข้อมูลตามวัตถุประสงค์

5.ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ดูแลแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

coding
coding
coding
coding
coding
coding

ตัวอย่างการสอนของหนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ตัวอย่างโจทย์ : แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  ใช้เทคโนโลยี เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ : แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ ฟังก์ชั่นมาช่วยแก้ปัญหา

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  แสดงลำดับขึ้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เป็นอัลกอรึทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณะ หรือ ข้อความ

วิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโจทย์ :  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่เรานำเสนอในหนังสือทั้งหมดเป็นที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดเป็น ลิขลิทธิ์ของ สสวท. ทั้งสิ้น

ติดตามเราได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/codekidsTH/
ถ้าให้ลูกหรือเด็กเขียนโปรเเกรมเป็น ไม่อยากสามารถเริ่มได้ตั้งเเต่ 6 หรือ 7 ได้เลย ลอง Inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือเว็บไซต์ Codekids นี้ได้เลย มีความรู้ด้านการเรียนรู้ การเขียนโปรเเกรม สำหรับเด็กๆมากมาย https://www.codekids.co/blog/

บทความที่เกี่ยวข้อง