Coding โค้ดดิ้ง ฝึกลูกที่บ้านใช้สื่อเเบบผู้ใหญ่ด้วยพลังตรรกศาสตร์

ชีวิตประจำวัน ที่เด็กๆสามารถใช้สื่อ Social Media ได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ การใช้เหตุผล เเละ รู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คำว่า “ตรรกศาสตร์” ได้มาจากศัพท์สองศัพท์

คือ ตรฺรก และ ศาสตฺร ตรรก หมายถึง การตรึกตรอง ความคิด ความนึกคิด และคำว่า ศาสตฺร หมายถึง วิชา ตำรา รวมกันเข้าเป็น “ตรรกศาสตร์”

พลังตรรกศาสตร์ ด้วยการสนทนา หมายถึง วิชาว่าด้วยความนึกคิดอย่างเป็นระบบวิธีสร้างพลัง ตรรกศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ก็คือ การที่เด็กๆทำกิจกรรม เเละ สนทนาพูดคุยและอธิบายบ่อยๆ

เพราะ จะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มากขึ้นเข้าใจ ในสิ่งที่ยังสงสัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ เด็กๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความรู้ใหม่ๆอีกด้วยทั้งยังช่วยสอนมารยาทในการฟัง รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เด็กๆ สามารถสรุปความตีความโดยการพิจารณา อย่างสุขุมรอบคอบเพื่อนำไป สู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

เวลาพูดควรนึกถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงยอมรับในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่ควรพูดโอ้อวดเกินไปรู้จักประเมิน ความคิดของผู้อื่นได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด

5 วิธีง่ายๆ ใช้ฝึกพลังตรรกศาสตร์

1.ให้เด็กรู้จักพูดอย่างมีเหตุผล

2.ให้คิดอย่างมีระบบระเบียบและประเมินความคิดของตนเองและผู้อื่น

3.ให้อ่านเรียงความหรือบทความของผู้อื่นเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างแม่นยำ

4.สามารถแยกแยะความถูกความคิดที่ถูกและผิดได้ รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

5.ใช้เครื่องมือค้นหาเหตุผลละความถูกผิดในการโต้แย้ง เเละการสนทนา อย่างมีเหตุผล

สรุปแล้ว “ตรรกศาสตร์” ก็คือระบบคิดความที่ดีก็ย่อมมาพร้อมกับ ความรู้ที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding