5 ทักษะ Soft Skill สำคัญสำหรับเด็กในปี 2020

ช่วงนี้แต่เด็กๆ เเต่ละประเทศกำลังพยายามปฏิรูปตัวเองเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยี มีการพัฒนาเร็วกว่าที่คิดในปี 2020 เป็นต้นไป

ทางเทคโนโลยีและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไทยเราก็มีโครงการไทยแลนด์ 4.0 จากข้อมูลการสังเกตของ CodeKids ที่ผ่านมาทั้ง Unplugged เเละ วิทยาการคำนวณ ล้วนจะมี Soft Skill เเฝงมาตลอดทั้งหลักสูตร

"เพราะ Coding ไม่ได้มีเเต่เขียนโปรเเกรมเเต่ต้อง คิดเชิงคำนวณเเละทักษะเหล่านี้ด้วย"

พ่อ-เเม่ ผู้ปกครอง สามารถเตรียมและเข้าใจโอกาสส่งเสริมให้เด็กมี 5 ทักษะ             ที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ

1.EQ ความฉลาดทางอารมณ์

เป็นความสามารถของเราในการเข้าใจและแสดงอารมณ์เเละรวมทั้งเข้าใจอารมณ์ของคนอื่น เด็กที่มีทักษะนี้จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง

รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของคนอื่น โดยเฉพาะเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิตประจำวันคล้ายๆกับตรรกะ Logic ในการเเก้ไขปัญหาต่างๆ

2.Creativity ความคิดสร้างสรรค์

มนุษย์เรามีความสามารถที่น่าทึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มนวัตกรรมซึ่งส่งผลให้การเติบโตการจัดแบบแผนของการคิดใหม่นี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน

ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็นความสามารถที่ผลิตความคิดที่นุ่มนวลและรวดเร็วในการแก้ปัญหาและความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไปการพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจำเป็นที่ต้องบ่มเพาะตั้งแต่ยังเล็กๆ

3.Flexibility & Adaptability ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

ปรับตัว ยืดหยุ่น ไม่หนีปัญหา ทักษะสำคัญของโลกที่เปลี่ยนทุกวัน Adaptability คือ ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นเป็น 1 ใน 16 ทักษะ

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คนที่มีทักษะนี้มักไม่มีปัญหา เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปพร้อมปรับมุมมองหรือวิธีคิดอยู่เสมอและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้จะล้าสมัยในเวลา 2-3 ปี เด็กทุกคนจะต้องสร้างความยืดหยุ่นและทักษะการปรับตัว ดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยีล้อมตัว

4.Data literacy การรู้ข้อมูล

อนาคต Blockchain คือหนทางต่อสู้กับข่าวปลอมตั้งเเต่ปี 2020 ขึ้นไปเนื้อหาข่าวและวิดีโอจะถูกพิสูจน์ความจริงได้จาก Blockchain ด้วยคุณสมบัติอันดีงาม

Computational thinking

ของมันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความฉลาดรู้ทางข้อมูล นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กๆ เริ่มฉุกคิดและหันมาสนใจสิ่งที่อยู่ภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากขึ้นให้เด็กชอบการตั้งคำถามข้อมูลเพื่อทำให้เกิดการต่อยอดทางความรู้และการพัฒนาสติปัญญามาแก้ไขปัญหาต่างๆมากกว่าอารมณ์ได้มากขึ้น

5.Coding การเขียนโปรเเกรม

ความถนัดทางเทคโนโลยี ทักษะการทำงานที่สำคัญขั้นสุดท้าย สำหรับอนาคตคือ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยี

เป็นสิ่งสำคัญกิจกรรมของคนทั่วโลก 40% จะถูกติดตามได้จาก IoB หรือ Internet of Behavior ในโลกดิจิทัลซึ่งปัจจุบันก็พอเห็นภาพแล้วว่าข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัลหรือ IoT สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของเราได้มากแค่ไหน อาทิ เทคโนโลยีเหล่านี้ AI ปัญญาประดิษฐ์ , Big Data , Reality robotics , IoT อินเทอร์เน็ตของสิ่งของต่าง ๆ สร้างได้จากหลายๆ ภาษามากแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น JavaScript (Node.js) , PHP, Swift, Python และอื่นๆอันนี้ต้องใช้ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งพอสมควร

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding